Služby pre firemných zákazníkov

Vieme zorganizovať a zabezpečiť intenzívne tréningové programy využívajúce simuláciu Marketplace priamo u Vás. Tiež poskytujeme online tréningové programy, ktorých sa môžu Vaši riadiaci pracovníci zúčastniť odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu.

Obsah programu kurzu je možné upraviť tak aby vyhovoval Vašim cieľom i časovým možnostiam.

Intenzívny tréning priamo u Vás:

Intenzívmy kurz či už priamo u Vás resp. v dohodnutých priestoroch sprevádza skúsený inštruktor Marketplace-u a osoba technickej podpory produktu. Počas simulácie poskytneme krátke prezentácie ku dôležitým častiam, tak aby sme učastníkom simulácie pomohli uvedomiť si, porozumieť a sústrediť sa na kľúčové body konceptu. Mimo ďalších doplnkových materiálov, ktoré navodzujú a umocňujú "biznis" prostredie, program tiež poskytuje čas a priestor pre sekciu otázok a odpovedí, kde si učastníci programu navzájom vymieňajú svoje vedomosti i bezprostredné skúsenosti.

Výhodou intenzívneho programu je skutočnosť, že program si vyžaduje uplné ponorenie sa účastníka do priebehu tréningu, čo je veľmi dobré z pohľadu procesu učenia.

Online tréningový program:

Je ideálnym riešením pre účasť Vašich manažérov v programe z rôznych lokácií, napr. pobočiek. Simulácia obsahuje "krok za krokom" inštrukcie, ktoré prevedú účastníkov simulácie celým procesom bez nutnej potreby ďalšej asistencie.

Výhody online tréningov:

  • nižšie naklady – nulové výdavky na cestovné
  • komfort – účastníci možu pracovať odkiaľkoľvek v čase, ktorý im najviac vyhovuje

Všetky potrebné materiály sú účastníkom k dispozícií prostredníctvom internetu vrátane prezentácie inštruktora a tiež inštruktážnych videí. Preto by nič nemalo brániť porozumeniu kľúčových bodov programu.

Zmiešaná forma programu:

V prípade záujmu možno tiež realizovať zmiešanú formu programu. Napr. ako intenzívny štart v trvaní jedného dňa pre oboznámenie sa s kľúčovými bodmi a následné pokračovanie tréningového programu online formou.