Úrovne obtiažností biznis simulácií Marketplace

Marketplace predstavuje nie jednu ale celú skupinu biznis hier rôznych obtiažností a zameraní. Jednotlivé obtiažnosti sa líšia nielen komplexnosťou dát, s ktorými užívatelia simulácie pracujú ale aj množstvom informácie, ktorú je potrebné správne interpretovať, vyhodnotiť a následne aplikovať v procese rozhodovania. Zameranie, a teda aj potencionálne použitie simulácie, je určené predovšetkým typom rozhodnutí.

Marketingovo orientované hry:

Introduction to Marketing
Strategic Marketing
Advanced Strategic Marketing
Business Fundamentals
Business Management

Simulácie zamerané na manažment a strategický manažment:

Business Fundamentals
Introduction to Business and Strategy
Business Management
Venture Strategy
Strategic E-Commerce
Strategy and Business Policy

Komplexne orientované simulácie Marketplace:

Supply Chain & Channel Management
Integrated Business Management
Strategic Corporate Management
Advanced Strategic Corporate Management
International Corporate Management
International Corporate Management With Outsourcing