Global Business Game

Global Business Game je počítačová simulácia umožňujúca študentom vytvárať, implementovať a kontrolovať medzinárodné obchodné stratégie počas života spoločnosti v rámci simulácie. Užívatelia biznis simulácie GBG riadia medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu na trhu televíznych prijímačov a v rovnakom čase musia tiež čeliť konkurencií existujúcej na trhu. Biznis simulácia GBG poskytuje študentom a manažérom reálnu skúsenosť v oblasti riadenia na strategickej úrovni.

Global Business Game

Biznis simulácia Global Business Game je aktuálne dostupná vo verzií pre web. Upravená pre web poskytuje bohatý, rozmanitý a náučný obsah intuitívnou formou. Nová verzia eliminuje problémy spojené s inštaláciou a používa centrum podpory GBG hier, ktoré spravuje a spracúva  všetky technické úlohy spojené s hrou.

GBG umožnuje niekoľko možností nastavení kombináciou počtu ekonomických zón (stupeň obtiažnosti) a podmienok ekonomického prostredia (statické alebo dynamické).

Viac o simulácií Global Business Game na www.onlinegbg.com.