Marketplace pre školy

Marketplace biznis simulácia umožňuje študentov aplikovať ich novo získané teoretické vedomosti v "reálnom" svete simulácie. Študenti si prostredníctvom simulácie, ich rozhodnutí a analýz výsledkov ich rozhodnutí osvoja dôležité zásady riadenia podniku až natoľko, že tie sa stanú súčastou ich prirodzeného myslenia.

Skúsenosť z "prvej ruky"
Vaši študenti založia a riadia vlastnú divíziu marketingu alebo celú spoločnosť. Budú experimentovať s rôznymi stratégiami a súťažiť s ostatnými firmami vo virtuálnom svete biznisu.

Porozumenie "biznisu"
Vaši študenti bezprostredne uvidia ako ich rozhodnutia ovplynňujú ostatných v spoločnosti a tiež spoločnosť ako celok. Zároveň sa naučia finančnej zodpovednosti a detailne porozumejú vzťahom medzi jednotlivými funkčnými zložkami podniku a podnikaniu ako takému.

Účinný spôsob výuky
Vaši študenti postupne rozvíjajú spoločnosť počnúc jej založením. Biznis simulácia šúčasne prináša nové situácie, na ktoré musia reagovať a zohľadniť ich vo svojich rozhodnutiach.

Reálny scenár simulácie
Radšej než pracovať s vymyslenými výrobkami, užívatelia simulačnej hry Marketplace navrhujú počítače a predávajú ich v niekoľkých medzinárodných lokáciách.

Jednoduchá na používanie
Biznis simuláciou sprevádzajú náučné materiály písané v štýle "biznis novely", kde postavami sú študentské tímy. Softvér sprevádza študentov obsahom simulácie "krok za krokom", čim je zabezpečené, že študenti prejdú jednotlivými prvkami výučbového procesu v logicky správnom poradí. Simulácia naviac poskytuje nápovedu.

Možnosti biznis simulácie Marketplace
Marketplace predstavuje celú skupinu biznis simulácií rôznych obtiažností. Každá z nich je určená pre špecifický zámer výuky alebo pokrytie cieľov korporátnych seminárov. Úplný zoznam Marketplace biznis simulácií.

Viac o použití simulácie Marketplace pre školy.