Čo je Marketplace?

Biznis simulátor. Marketplace biznis simulácia je jedinečný počítačový program, ktorý predstavuje konkurenčné, neustále sa meniace trhové prostredie. Na rozdiel od tradičného spôsobu výučby založenom prevažne na teoretických poznatkoch, simulácia umožní Vašim študentom a manažérom učiť sa a získavať skúsenosti prostredníctvom vykonávania skutočných rozhodnutí. Zaoberajú sa analýzou trhu, formuláciou stratégie, strategickým manažmentom a okamžite vidia výsledky svojich rozhodnutí. Tímto inovatívnym prístupom získavajú mnohonásobne viac poznatkov a skúseností než použitím tradičných metód vzdelávania. Biznis simulácia im pritom aktívne napomáha sústrediť sa a pochopiť koncept marketingu a biznis manažmentu.

Nástroj výuky navrhnutý pre web. Marketplace navrhnutý pre web je jednoduchý na používanie a tiež jednoducho dostupný. Nevyžaduje žiadnu inštaláciu a zároveň eliminuje problémy technického charakteru bežné pre staršie simulácie. Keďže Marketplace je dostupný prostredníctvom internetu, simulačné hry možu byť spravované strediskom spracovania spoločnosti Innovative Learning Solutions. A tak ako univerzitný inštruktor, inštruktor intenzívneho seminára, či ako účastník možte vstúpiť do Vašej simulačnej hry z akéhokoľvek počítača pripojeného k internetu bez nutnosti zaoberania sa technickými aspektami hry. Účastníci biznis simulácie Marketplace môžu ako tím pracovať z rôznych lokácií.